Władze klubu

W środę 29 stycznia 2020 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Sportowego Międzyrzecze. Głównymi punktami spotkania były wybory nowych władz Klubu, oraz przyjęcie nowego statutu.

W zebraniu uczestniczyli członkowie Klubu, zawodnicy oraz zaproszeni goście. W pierwszej części spotkania ustępujący Zarząd złożył sprawozdania z działalności w  2019. Pozytywnie prace Zarządu oceniła również Komisja Rewizyjna. Walne zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi.

 

 

Zarząd Klubu:

Zdzisław Szczyrbowski Prezes Zarządu
Bogdan Kalisz Wiceprezes ds. seniorów
Jarosław Pniok Sekretarz
Stanisław Wieciech Skarbnik
Lidia Wieczerzak  Członek Zarządu
Rafał Chudzik Wiceprezes ds. młodzieży
Mateusz Szarek Członek Zarządu ds. medialnych
Marcin Bebek
Członek Zarządu
   


 herb duży