Władze klubu

W piątek 18 grudnia 2015 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Sportowego Międzyrzecze. Głównymi punktami spotkania były wybory nowych władz Klubu, oraz przyjęcie nowego statutu.

W zebraniu uczestniczyli członkowie Klubu, zawodnicy oraz zaproszeni goście. W pierwszej części spotkania ustępujący Zarząd złożył sprawozdania z działalności w latach 2014 – 2015. Pozytywnie prace Zarządu oceniła również Komisja Rewizyjna. Walne zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi.

Po wyborach omówiono i przyjęto nowy statut Klubu Sportowego Międzyrzecze. Na zakończenie podjęto uchwałę o wysokości składek członkowskich, które pozostały bez zmian: 20zł dla osób dorosłych i 10zł dla dzieci.

 

Zarząd Klubu:

Zdzisław Szczyrbowski Prezes Zarządu
Bogdan Kalisz Wiceprezes Zarządu
Jarosław Pniok Sekretarz
Jerzy Janik
Skarbnik
Stanisław Cypcer Członek Zarządu
Mariola Kurzius Członek Zarządu
Stanisław Wieciech Członek Zarządu
Marcin Bebek
Członek Zarządu
Paweł Wydra Członek Zarządu


 herb duży